ACA PARTNER Auditing Consulting Accounting Sp. z o.o.

O nas: Z pasją patrzymy w przyszłość

Nasza firma, istniejąca od 1998 r., została wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pond numerem 1807. Właścicielami spółki są wyłącznie biegli rewidenci.
Dysponujemy zarówno kadrą o długoletnim stażu zawodowym, jak i biegłymi rewidentami, którzy uzyskali uprawnienia i zdobywali doświadczenie już w warunkach gospodarki rynkowej.
Posiadamy wymagane prawem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W ramach naszej pracy, oprócz standardowej oceny prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego proponujemy kompleksowe doradztwo przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz pomoc w interpretacji przepisów w zakresie prawa bilansowego i podatkowego. Staramy się postrzegać badaną firmę w szerszym aspekcie, niż wynikałoby to zakresu prac audytorskich, gdyż czujemy się zobowiązani do wskazywania naszym Klientom lepszych i skuteczniejszych rozwiązań na polu ich działalności.

Nasze usługi wykonujemy profesjonalnie, rzetelnie i sumiennie od ponad 10 lat, stosując nowoczesne metody i techniki badania. Przywiązujemy duża uwagę do przestrzegania zakresu i terminowości świadczonych przez nas usług, lecz jednocześnie jesteśmy elastyczni i otwarci na Państwa potrzeby. Czynimy wszystko aby nasza współpraca z Klientami przebiegała bezkonfliktowo i w atmosferze wzajemnego zaufania.

ACA PARTNER Auditing Consulting Accounting Sp. z o.o.

00-521 Warszawa
Ul. Hoża 25 lok. 37
NIP 951-18-64-812
REGON 013126521
Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000044741

tel.:
+48 22 6214208
+48 608461634
+48 604553305

ACA PARTNER Auditing Consulting Accounting Sp. z o.o.
00-521 Warszawa
Ul. Hoża 25 lok. 37