Inne Usługi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, świadczymy szereg innych usług, dzięki którym wiedza i doświadczenie naszych biegłych rewidentów morze być szerzej wykorzystana dla dobra naszych Klientów:

  • badanie i ocenę organizacji systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa bilansowego i podatkowego,
  • audyt podatkowy,
  • sporządzanie analiz i ekspertyz ekonomiczno - finansowych,
  • wycenę majątku,
  • wycenę akcji i udziałów w spółkach kapitałowych,
  • inne usługi atestacyjne, doradztwa, lub zarządzania, wymagające posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
tel.:
+48 22 6214208
+48 608461634
+48 604553305

ACA PARTNER Auditing Consulting Accounting Sp. z o.o.
00-421 Warszawa
Ul. Hoża 25 lok. 37