Usługi finansowo-księgowe

Ponieważ jako biegli rewidenci posiadamy również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy Państwu również kompleksowa obsługę firmy w zakresie usług finansowo księgowych i kadrowo-płacowych, a w szczególności:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów i rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
  • opracowanie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości (ZPK),
  • kompleksowe doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości i kontroli,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski, innych,
  • przygotowywanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT, ZUS, PFRON)
tel.:
+48 22 6214208
+48 608461634
+48 604553305

ACA PARTNER Auditing Consulting Accounting Sp. z o.o.
00-421 Warszawa
Ul. Hoża 25 lok. 37